Persondata politik

 

 

1. Generel oplysningspligt Inden Gaiatreat.dk agerer som dataansvarlig, skal du efter databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår vi indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

2. Indsamling og behandling af oplysninger for at Gaiatreat.dk kan betjene dig har vi brug for dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, evt. CVR-nr. Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan betjene dig. Hos Gaiatreat.dk indsamler og behandler vi ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger - fx oplysninger i en mail fx om dit helbred - betragter vi det som din accept af, at Gaiatreat.dk kan gemme oplysningerne. Gaiatreat.dk vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.
Gaiatreat.dk indhenter oplysninger til brug for at kunne betjene din ordre samt fremsende relevant markedsføring i henhold til lovgivningen.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år - selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør vi bl.a. for at sikre os mod svig.

3. Grundlag for behandling af oplysninger er for at vi betjene dig når du handler på Gaiatreat.dk.
Gaiatreat.dk behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for Gaiatreat.dk. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug af kortoplysninger, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden og til direkte markedsføring.

4. For at kunne betjene din ordre så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.
Gaiatreat.dk udveksler oplysninger med relevante betalings gateways som Clearhouse, paypal og Quickpay for at sikre dig en sikker betalingsløsning når du handler hos Gaiatreat.dk. Yderligere udveksler Gaiatreat.dk oplysninger med MailChimp ifm. udsendelse af online markedsføring samt Pakkelabels i forbindelse med forsendelse af din ordre, dette dog kun med særskilt tilladelse som du selv skal give direkte på hjemmesiden eller ifm. dit køb på Gaiatreat.dk

5. Hos Gaiatreat.dk påtager vi os tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke uberettiget må videregive oplysninger, som vi har fået kendskab til under ekspeditionen af din ordre. Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Gaiatreat.dk behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

6. Hvis de oplysninger, som Gaiatreat.dk har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel. Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

7. Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som Gaiatreat.dk har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at Gaiatreat.dk begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

8. Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør, ved at du tilbagekalder dit samtykke.

9.Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Gaiatreat.dk. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

10.Dataansvarlig hos Gaiatreat.dk kontaktes her: Gaiatreat.dk, Classensgade 8 kld th, 2100 København Ø CVR-nr. 35 11 25 61 Tlf. +45 42 95 00 71 Mail: kontakt@Gaiatreat.dk

 

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk